Mục tiêu chiến lược

slide 03
Chất lượng công trình là uy tín và danh dự của Công ty
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

- Xây dựng chiến lược  xác lập định hướng dài hạn cho công ty, tập trung các nỗ lực của công ty vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra trong tương lai, xác định phương thức tổ chức và hành động định hướng các mục tiêu đặt ra,  xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tổ chức, cùng với sự chú trọng đầu tư, phát triển các nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc để luôn khẳng định bản thân mình trong lĩnh vực tư vấn. 
 Trên cơ sở đó, Công ty đã đề ra các chiến lược cụ thể sau:

Thiết lập bộ máy quản lý đủ năng lực, kinh nghiệm, thành thạo tổ chức sắp xếp phân chia các công việc một cách khoa học, hợp lý phù hợp với mô hình công ty TNHH để quản lý, điều hành sản xuất hiệu quả nhất.

Đầu tư cơ sở vật chất về chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất ứng dụng vào trong đặc thù công việc.

Kết quả của các chiến lược trên được kết tinh trong mỗi sản phẩm của Công ty. Vì vậy, thường xuyên nâng cao chất lượng công trình, coi chất lượng công trình là uy tín và danh dự của Công ty, là chìa khoá của mọi sự thành công.

Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của kỹ sư, kỹ sư chính cũng như công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của cán bộ quản lý làm cho Công ty phát triển một cách vững chắc.


Mục tiêu tăng trưởng của Công ty hàng năm là cần phải mở rộng thị trường ra khắp cả nước và cả các công trình ở nước ngoài

Chuyển giao ứng dụng các phần mềm tiên tiến trong nước và trên thế giới, cập nhật,phát triển và sử dụng những  phần mềm có mức độ cao hơn, ứng dụng hiệu quả hơn.

LIÊN HỆ

Tầng 1 – Nhà T2 - Trường Đại học Giao Thông Vận Tải (số 3, phố Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

0243-766 3822
0243-766 7846

admin@uct.vn

http://uct.vn

© Bản quyền 2017 UTC. Bảo lưu mọi quyền.