Cầu Cửa Đại

Cầu Cửa Đại

slide 03
Chất lượng công trình là uy tín và danh dự của Công ty
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI

PROJECT DESCRIPTION

PROJECT DETAILS

Categories:
Tên: Cầu Cửa Đại
Địa điểm: Duy Nghĩa,Thành phố Hội An, Quảng Nam
Chiều dài: 1.48km
Chiều rộng: 25.5m
Tổng vốn đầu tư: 3.450.000.000.000 VNĐ
Hoàn thành đưa vào hoạt động: 27/03/2016
© Bản quyền 2017 UTC. Bảo lưu mọi quyền.